Introduktion til RFID i logistikken

Der gives en grundlæggende indførelse i RFID’s anvendelse i logistikken. RFID-teknologien har mange fordele sammenlignet med traditionelle stregkoder: Varen behøver ikke være inden for synsvidde, RFID kan læses over større afstande, og flere enheder og grupper kan læses samtidig. RFID har en væsentlig større datakapacitet, og det er således muligt at identificere enkeltvarer på et større detaljeringsniveau.

Anvendelsen kan revolutionere gennemsigtigheden i forsyningskæden, reducere svind og øge muligheden for den rette mængde varer til rette tid i forhold til kunderne.

Udbytte:

• En grundlæggende viden om anvendelse af RFID-teknologien

• En forståelse for de praktiske forhold omkring anvendelse af RFID

• En viden om, hvordan RFID-teknologien kan anvendes i forsyningskæden

• En viden om fordele ved at anvende RFID-teknologien