HealthCare Workshop

Hvilke sporbarhedsteknologier er bedst egnet til hvilke formål på et hospital? Hvilke standarder er de rigtige, at basere sine installationer på? Findes der dokumenterede business cases, eller er RFID bare ’hype’? Hvorfor er RFID-teknologien stadig primært på pilot-projekt stadiet, når teknologien har været tilgængelig i mange år?

Teknologier, der kan anvendes til sporing, identifikation og opsamling af data er særdeles interessante for de danske hospitaler. De massive investeringer i nyt hospitalsbyggeri i Danmark har for alvor bragt RFID i fokus, som en teknologi, der potentielt kan anvendes til at skabe overblik og bidrage til de løbende effektiviseringskrav på hospitalerne. Der er dog fortsat mange uafklarede spørgsmål i forhold til løsningerne og deres implementering.

’RFID’ dækker over mange forskellige teknologier, som er baseret på forskellige internationale standarder, forskellige frekvenser, og er af forskellig konkret udformning (med/uden batterier osv.) Det er med andre ord let at tabe overblikket over de mange muligheder og kravene forbundet med dem, og det medfører et behov for erfaringsudveksling og vidensdeling på området – det vil vi skabe her!

Workshoppen er opdelt i to sessioner. Første del har fokus på de konkrete erfaringer fra en række udvalgte sporbarhedsprojekter i Danmark med fokus på sporing af bl.a. senge, medicin, uniformer og kirurgiske instrumenter. Workshoppens anden del vil under overskriften “Vejen til en god sporbarhedsløsning” forsøge at komme tættere på de spørgsmål der skal besvares, før en god beslutning kan træffes. Her vil Region Midtjylland, der er forrest i sporet på området “emneidentifikation og sporing”, præsentere sine erfaringer, og give gode råd med på vejen. Der vil efterfølgende være paneldebat med deltagere fra alle regioner.

Agenda:

1. del: Praktiske erfaringer fra projekter på hospitaler
11.30 – 11.35     Introduktion v. Henrik B. Granau, RFID i Danmark
11.35 – 12.35     Erfaringer fra projekter

12.35 – 12.40     Afrunding

2. del: Vejen til en god sporbarhedsløsning
13.40 – 13.45     Introduktion v. Rasmus Andreas Bang, Nyt Hospital Nordsjælland
13.45 – 13.55     Overblik over de førende teknologier og internationale standarder ved Henrik Granau
13.55 – 14.20     Region Midtjylland: erfaringer, status og planer fremadrettet ved Johnny Olsson
14.20 – 14.40     Paneldebat: regionerne diskuterer RFID og sporbarhed. Modereret ved Arne Rask, Alectia
14.40 – 14.45     Diskussion og oplæg til erfaringsudveksling ved Danske Regioner
14.50 – 14.55     Afrunding

Workshoppen arrangeres af Rasmus Andreas Bang, Nyt Hospital Nordsjælland, og Henrik Brandenborg Granau, RFID i Danmark.